Performans Sistemi Kurulumu

Şirketlerde olabildiğince adil bir performans sistemi oluşturulması, kurumun başarısında ilk belirleyici unsurdur.

Bir kurumda performans sisteminin yerleştirilmesi için alınması gereken aksiyonlar şu şekilde sıralanabilir.

1. Şirket çalışanlarını temsil edecek nitelik ve nicelikte temsilcinin katılımı ve İK konusunda uzman bir moderatörün liderliğinde düzenlenecek toplantılar zinciri ile, şirketin faaliyet alanı ve hedefleri de öngörülerek, çalışanlarında olması beklenen yetkinlikler belirlenir.

Yetkinlik sayısı onlarca olmakla birlikte Şirkete en uygun 5-6 yetkinlik belirlenir.

Yetkinliklere, Liderlik, Müşteri Odaklılık, Yenilikçilik ve innovasyon, İletişim, Problem Çözme, Analitik Düşünme, Takım Çalışması gibi, örnekler verebiliriz.

Belirleme işleminin çalışanları yansıtacak farklılık, çeşitlilikteki temsilciler aracılığı ile ve tamamen eşit temsil ile belirlenmesi kritiktir

2. Şirket yetkinliklerinin belirlenmesini takiben, mevcut çalışanların  belirlenen 5-6 yetkinliğe ne denli sahip oldukları tespit edilir. Burada farklı metodlar uygulanabilir. Ölçme ve değerlendirme testleri, performans görüşmeleri vb. gibi.

3.Söz konusu yetkinliklere uygun performans formları oluşturulur. Bu formlarda söz konusu yetkinliklerin yanı sıra, şirket stratejilerine uygun rakamsal hedeflerin de yer alması gerekir ki, ölçümleme objektif gerçekleşebilsin.

4.Mali Dönem başında, karşılıklı görüşmeler ile çalışan ve yöneticisi arasında mutabık kalınacak hedefler belirlenir, ağırlıklandırılır  ve performans dökümanı oluşturulur.

5.Dönem ortası sonuçlarının çıkmasıyla, ulaşılan ilk yarı yıl sonuçları yönetici ve çalışan arasında görüşülmesi gerekir. Şirket hedeflerindeki değişimlere parallel güncelleme gerekiyorsa mutabakat ile bu ara dönem değerlendirilmesinde formlarda güncellemeler gerçekleştirilmelidir.

6.Yıl sonunda ulaşılan rakamlar ile hedefler karşılaştırılmalı ve çalışanın nihai performans notu, karşılıklı görüşme ile ortaya çıkartılmalıdır.

  • Şirketin bir önceki sene belirlenen hedeflerine ulaşmak “Beklenen Seviye”,
  • Daha iyi rakamlara ulaşıldı ise “İyi”,
  • Çok iyi sonuçlara ulaşıldı ise “Çok İyi”,
  • Beklenenin altında kalındı ise “Geliştirilmesi Gerekir”
  • Çok kötü sonuçlara ulaşıldı ise “Yetersiz”,

Notları ile değerlendirme yapılabilir.

Şirket önceden belirlenen hedeflerine “Beklenen Sevide” ulaştı ise çalışanların not ortalaması 3 Beklenen Seviyede olmalıdır.

7.Yetkinlikler sadece performans ölçümünde değil, yeni işe alımlarda ve yükselmelerde baz olarak alınırlar.

Sektörde Heyecanlı Yarış

Allianz-Yapı Kredi Sigorta satın alma anlaşmasının ardından yazdığım http://www.ertugrulbul.com/birles-katil-uzmanlas-veya-cekil yazısından bu yana sektörde gelişmeleri merak ve heyecan ile takip ediyoruz. Bu birleşmenin etkilerinin yanı sıra, bugüne kadar ki pazar liderleri Axa ve Anadolu Sigorta’nın neler yaptığını/yapacağını da izliyoruz.

Bir yandan; 1 + 1 = 2 edecek mi? Allianz birleşmeden sonra, iki şirketin toplam pazar payı olan %15,61’lik pazar payına ulaşabilecek mi? Ve hatta büyüklüğünün de etkisi ile bu oranı bile aşacak mı? Diye bakarken, öte yandan; bir önceki lider Axa başta olmak üzere, üst sıradaki sigorta şirketlerinin, pazar liderliğini kaptırmamak için yarışı sürdürdüklerini görüyoruz.

Birleşmeler genellikle sancılıdır. Son sektör prim üretim rakamları; bu sancılı dönemin, rakiplere pazar paylarını büyütmek için zaman kazandırdığını gösteriyor.

Ancak; bazı genel müdürlerin açıklamaları, bugüne kadar pek düşünmediğimiz gelişmeler de olabilir mi?  sorularını akla getiriyor.

Son dönemde yoğunlaşan, “Satın almalarla ilgileniyoruz.” “İnorganik büyümelere açığız.” “Pazarı gözlüyoruz, fırsatları değerlendiririz.”

Tarzı açıklamalar; acaba, yakın zamanda Türkiye’deki faaliyetlerine son verecek, vermek isteyen şirketler mi var?  Satılacak sigorta şirketleri olabilir mi?

Ve hatta;

Satılacak şirketlerin potansiyel alıcıları, sektörün mevcut oyuncuları mı olacak? Yoksa sektöre bu satın almalar yoluyla yeni girişler mi olacak?

Sorularını akla getiriyor.

İşaretler gösteriyor ki; önümüzdeki bir-iki sene içinde sektörde hem zirvede hem alt sıralarda, sadece organik büyüme de değil, inorganik büyüme de de ilginç gelişmeler olacak.

“Sektöre yabancı ilgisi azaldı.” Mesajlarına tezat, daha çok yakın zamanda yeni bir sigorta şirketinin lisans alması da gösteriyor ki, Türkiye’de sigorta sektörü hala ilgi çekiyor.