1.2 Milyon İpotek FU Gayrimenkul Tarafından Tesis Edildi

Kurulduğu 11.09.2005 yılında Banka ve finans kurumlarının üçüncü taraflara devretmek istedikleri iş ve işlemlerinden, ipotek tesisi ve fek işlemlerinin operasyonlarını üstlenmeye başlayan FU Gayrimenkul 2016’nın zor ekonomik ortamında başarılarına yenilerini ekledi.

26 Banka ve 40 Banka Dışı Kuruma, yıl sonu itibari ile 52’si Avukat olmak üzere 109 kişilik kadrosu, tüm Türkiye il ve ilçelerine yaygın 670’in üzerinde avukattan ve uzman diğer personelden oluşan networkü ile, 2016 yılında tarihi bir rekor kırmış ve 2015 yılına göre işlem hacmini %41.21 büyüterek, 230.328 işlem ile yılı tamamlamıştır. FU Gayrimenkul bu güne kadar 1.2 milyonu aşan ipotek işlemini başarı ve güvenle gerçekleştirmenin gururunu yaşamaktadır.

Aralık 2016 ay sonunda da yine tarihi bir rekora ulaşarak, bir ayda 30.312 işlemi tamamlamış ve 12 yıllık tarihinde aylık bazdaki işlem sayısı rekorunu da kırmıştır.

TUİK verilerine göre Kasım 2016 tarihinde, ipotek teminatı ile satılan her 100 konutun 43 adedinin ipoteği, hizmet verdiği Banka ve Banka Dışı (Bayilik Ağı ile çalışan) kurumlar adına FU Gayrimenkul tarafından tesis edilmiştir.

FU Gayrimenkul ana faaliyetinin yanı sıra:

  • sağlamtapu.com ile hurriyetemlak.com arasındaki işbirliği ile bireylere dönük ve kredi ile bağlantılı olmayan tapu işlemlerinde de ivmelenmesini artırmış;
  • Leasing ve tüketici finansman şirketleri adına Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde sözleşme imzalarının tamamlanması süreçlerinin yönetimi işlem hacmini artırmış;
  • Yeni hizmeti, Sigorta Şirketleri adına bedeni hasarlı kazalara ilişkin Kaza Tespit Tutanağı temini işlemlerinde hizmet verdiği Sigorta Şirketi sayısını 3’e yükseltmiştir.

Ekim 2013 yılı son çeyreğinden bu yana operasyonel mükemmellik hedefleri doğrultusunda, iş ve işlem süreçlerini teknolojiye taşıyan FU Gayrimenkul, sektöründe teknoloji yatırımları ile de rol-model olmuştur.

  • Sektörünün ilk interaktif web sitesi,
  • Her sene 670 Avukatı ve ekip arkadaşlarından gelen taleplere göre güncellenen mobil uygulaması (6. Faz Mobil Uygulama Projesi şu anda geliştiriliyor)
  • 6 kişilik Bilgi İşlem kadrosu ile ihtiyaca göre geliştirdiği çözümler,
  • Pek çok büyük ölçekli firmanın dahi önemini kavramakta zorlandığı, süreç departmanı,

Bu başarının ön plana çıkan örneklerinden bazılarıdır.

Elbette başarıda en önemli pay, gerek çalışanları gerekse de yönetim kadrosunda %50-50 kadın-erkek dağılımının verdiği güçle ekibindir. Performansa dayalı kariyer gelişimi, eğitim programları ve sosyal aktiviteler ile desteklenen İnsan Kaynakları politikaları FU Gayrimenkul, “çalışılması tercih edilen şirketlerden bir tanesi olmuştur.”

2017 yılı için de Vizyonu doğrultusunda yeni iş alanlarına giriş hazırlığı yapmaktadır.

 

FU’dan Sigorta Sektörüne Yeni Bir Hizmet: KTT Temini

Ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarında kanun gereği,  Trafik Kazası Tespit Tutanaklarının kolluk kuvvetleri tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.

Söz konusu tutanakların sigorta şirketlerine ulaşması çeşitli nedenlerle zaman almaktadır. Bu dönemde açılan muallak hasar rezervleri, geçmiş yıllar istatistiklerine göre hesaplanmaktadır.

Gelecekte ödenecek bir hasarın, geçmiş dönem istatistikleri ile rezerv olarak ayrılması da istatistiklerde method farklılıklarından kaynaklanan nedenlerle tartışmalara yol açabilmektedir.

Örnek: Türkiye geneli ölüm ile sonuçlanan kaza istatistikleri ile gerçekte kaza sonucu ölüm istatistiklerinde ciddi farklar yer almaktadır. Bunun da temel nedeni kaza sonucu yaralanan ve tedavi gören kişilerin ölüm istatistiklerinin, kaza yerine  solunum yetmezliği, kalp durması vb gibi farklı sebeplere dayalı olarak kayda alınmasıdır.

İstatistiklerin farklı raporlanması ve yorumlanması da kamu otoritesi ile sigorta şirket yöneticilerinin yaptığı hesaplamalarda farklı sonuçlara ulaşılmasına ve hatta Trafik Sigortalarının fiyatlanmasına etki ederek tartışmalara ve hatta tüketici memnuniyetsizliğine yol açabilmektedir.

FU, söz konusu kaza tespit tutanaklarını, Türkiye geneline yaygın ağı ile kazanın meydana gelmesinin ardından çok kısa sürede temin etmekte ve sigorta şirketlerine ulaştırmaktadır.

Böylece sigorta şirketleri belgeye dayalı rezerv ayırmakta ve geçmiş yıl istatistiklerinden yola çıkılarak hesaplanan rezerv değişimlerinden hem sigorta şirketlerinin ve mağdurların hem de kamu otoritesinin olumsuz etkilenmemesine dönük belge/veri sağlamaktadır.

KTT’lerin süratle temin edilmesi ile sigorta şirketleri “bedeni hasarlarda karşılıklarını (rezerv)” belgeye dayalı ve tartışmaya yer vermeksizin ayırabilmektedirler.

FU’nun Sigorta Sektörü’nün kullanımına sunduğu bu hizmet ile;

  • Mağdurların ve/veya yakınlarının mağduriyetlerinin, aracıların eline düşmeden ve doğru ödenmesi, vatandaşların suistimal edilmeden veya kandırılmadan doğru bilgilendirilmesi ve şirket finansalları açısından da muallak karşılıklarının doğru ayrılarak ödemenin yapılması ve genel toplamda ödeme / karşılık dengesinin sağlanması amaçlanmaktadır.
  • Trafik poliçelerinin fiyatlanmasına baz teşkil eden veriler varsayıma değil, gerçeğe dayalı olacağından tartışmalara son vermektedir.
  • Bu bağlamda gerekli evraka ulaşım, doğru ve daha önemlisi mağduriyeti ortadan kaldırmak için hızlı (Yeni Yasa’da yer alan 15 günlük süre içinde) değerlendirme yapabilmek adına önem arz etmektedir. Bu sayede Sektör proaktif bir yaklaşıma geçebilecektir.