Birleş, Katıl, Uzmanlaş veya Çekil

Allianz Sigorta A.Ş.’nin Yapı Kredi Sigorta A.Ş.’ni satın almasının ardından sektörün ilk dört oyuncusunun toplam prim üretim rakamları 31.1.22012 itibariyle 8.604.417.014 TL’ne ve pazar payları %50.27 ye ulaşmıştır.

4 şirket

31.12.2012 itibari ile sektörümüzde Hastalık Sağlık, Kara Araçları ve Kara Araçları Sorumluluk branşlarının tüm branşlar içerisindeki payı %59.54 gerçekleşmiştir.

3 branş

Bu üç branşın prim  toplamı 10.707.942.789 TL ve  ilk dört firmanın bu branşlardaki toplam üretim rakamı ise 5.896.692.974 TL olarak gerçekleşmiştir. (%55)

Sigortacılık sektör büyüklüğünün neredeyse %60’ını oluşturan ancak, karlılık sorunu devam eden bu üç branşta olmamak demek, kalan %40’lık pastadan pay almaya çalışmak demektir.

Sektörün yeni yapılanmasındaki gidişe bakıldığında pazar payları %3 ve altında olan firmaların hayatta kalabilmeleri, para kazanıp iş yapabilmeleri giderek daha zorlaşmaktadır.

Yapılabilecekler:

1-      Orta ve küçük ölçekli firmaların kendi aralarında birleşmeleri,

2-      Büyük oyuncuların bünyelerine katılmaları,

3-      Ölçeklerine göre karlılığa ulaşabilmek için spesifik ürünlere ve/veya dağıtım kanallarına odaklanmaları.

4-      Türk sigorta pazarından daha fazla zarar etmeden çekilmeleri,

Şeklinde sıralanabilir.