Sigorta da akıllı seçimler…

Son yıllarda sıklıkla dile getirdiğim bir konuyu tekrarlamak istiyorum.
Türkiye’de sigortacılığın büyüme ve karlılık potansiyeli bireysel
sigortalarda.

2011 yılı açıklanan sektör rakamlarından da gözlemlenebileceği üzere sektör
beklentilerin de üzerinde büyüyor. Bu büyümenin ardında Türkiye Gayrı Safi Yurt
İçi Hasılası’ndaki büyümenin büyük payı var. Özellikte araç satışlarındaki artış
(yüzde 50’lere varan) sigorta sektörünün büyümesinde lokomotif branşlar, kasko
ve trafik satışlarını ciddi oranda etkiliyor.

Bununla beraber yakalanan bu ivmeyi destekleyecek ve sürdürülebilir kılacak
yaklaşımlar, şirketlerin gerçek performansı olacak.

Sevinerek izliyoruz ki, potansiyel bireysel sigorta müşterilerine
ulaşabilecek kanal çeşitliliği yaratmak, artık bütün Sigorta Şirketlerinin
gündeminde. Uzun yıllardır bir grup sigortacı ile Sektörün dikkatini çekmeye
çalıştığım Banka dağıtım kanalı etkinliğinin son dönemde hem banka, hem de
sigorta yöneticilerinin gündemlerinde önemli bir başlık haline geldiğini
görüyoruz.

Tamamen banka kanalına odaklanan yeni şirketlerin büyüme oranları gerçekten
göz alıcı; bunun yanında üretiminin neredeyse tamamını acente kanalından yapan
şirketlerin banka dağıtım kanalı satın almaları da dikkat çekici.

Bireylere dönük sigorta satışlarında hızla büyüyecek yeni bir kanal daha
ortaya çıktı: internet sigortacılığı ve mobil sigortacılık.

Türkiye’de internetin gelişimi  baş döndürücü bir hızla devam ediyor. 2009
yıl sonunda penetrasyon oranı %35’ti, şimdi %42. Daha çarpıcı bir araştırma
sonucuna (IAB tarafından yapılan) göre 2011 Ocak ayında, Türkiye de internetten
alışveriş yapan kişi sayısı 875 bin iken, 2011 Haziran’da 2,5 milyon gerçek kişi
olmuş.

Bu kanallardaki başarının gelişmiş ülkelerdeki seviyelere ulaşması ve hatta
onları geçmesi için nüfusumuzun demografik yapısı zaten bir avantaj yaratıyor.
Genç, değişime ve gelişime açık. Ancak Sigorta Sektörüne de büyük iş düşüyor.
Şirketlerin fırsatı görüp, bu alandaki vizyonu ve teknolojik altyapılarını biran
önce aktive etmeleri gerekiyor.

Sigorta Dükkanımın kuruluş çalışmaları sırasında sektör oyuncularının büyük
bir kısmının bu vizyona sahip olduğunu, gerekli altyapıyı kurgulamış ya da
kurgulama yolunda olduğunu gördük. Hem sektör hem de kendi girişimimiz adına çok
umut verici.

Sigorta şirketleri sadece konvansiyonel kanallar ile çalışırken daha kapalı
altyapılara sahipken , kanal çeşitliliği dış yapılarla  entegrasyon kabiliyetini
zorunlu kılıyor. Şirketlerin bu konuya ortak çözümü ise “web servis
teknolojisi.” Müşteri  entegrasyonundan, tahsilat entegrasyonuna, tüm üretim
sürecinin müşteri tarafından proses edilmesini sağlayan bu altyapılar hem
güvenli, hem de son derece düşük operasyon maliyetli, işletim sistemlerine
olanak sağlıyor. Bu da yüksek operasyon maliyetleri nedeni ile bireysel
müşteriye ulaşma zorluğu olan Sigorta Şirketleri için sihirli bir çözüm.

Sigorta Dükkanım ve benzer hizmet sunan internet sigortacıları müşterilere
tüm seçenekleri görüp, karşılaştırıp kendilerine en uygun ürünü seçme özgürlüğü
verirken, Sigorta Şirketlerine de düşük maliyetle çok daha fazla bireysel
müşteriye ulaşma kanalı oluşturuyor. Sektörün herkesin kazandığı bu “akıllı
seçim” platformlarına ihtiyacı var.