Ambulans Takipçileri (Ambulance Chaser)

Son yıllarda ölüm veya sürekli sakatlık ve iş göremezlik ile sonuçlanan kazalarda sektör aktüerlerince gerçekleştirilen aktüeryal çalışmanın, ilgili hasarın mahkemeye konu olması durumunda, mahkemelerce yapılan aktüeryal çalışmaya göre farklı sonuçlar vermesi nedeniyle, Sigorta Sektörü  Karayolları Zorunlu Trafik Mali Sorumluluk branşından zarar etmektedir. Okumaya devam et “Ambulans Takipçileri (Ambulance Chaser)”