Acentelerin Şubeleşmesi

Bir dostumuz,  muhasebecilik yaparken, diğer bir ofiste de  iki şirketin sigorta acenteliğini yapıyordu. Muhasebesine baktığı şirketlerin ve ortaklarının, varlıklarını sigortalayarak kendisine gelir yaratıyordu.

Beni aradı.

“Çalıştığı iki sigorta şirketi ile de anlaşmalara son vermiş. Çünkü artık ürettiği gelir, masraflarını karşılamaya yetmiyormuş. Sigorta şirketleri ile küçük ölçekli bir sigorta acentesi olarak çalışmak, ekonomik olmaktan uzaklaştı.” dedi.

Bir gün internette,  bir acentenin, küçük hacimli acentelere “gelin birlikte çalışalım” çağrısını görmüş. Yüz yüze görüşmüşler.

“Ben sizlere çok sayıda şirketin tekliflerini sunabileceğiniz bir teknolojik alt yapı sunayım ve sizi şirketimin bir şubesi haline getireyim siz üretim yapın, geliri bölüşelim.” demiş.

Görüştüğü ve iş hacimleri kendisine yakın pek çok başka küçük ölçekli acente de, şube yapısı altında, bu tarz işbirliğine girmiş.

Arkadaşım, bu tür bir oluşuma nasıl baktığımı merak etmiş ve beni aramış.

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, 3-4 sene önce, müşteri menfaatlerinin aleyhine işlediği için, sigorta aracılarının “tali” olarak çalışmalarını katiyetle yasaklayan bir duyuru yayınladı.

Benim hatırladığım kadarıyla temel amaç; birkaç büyük organizasyonun belirli coğrafi bölgelerde, “bir sigorta aracı tekeli” oluşturmalarının önüne geçilmesiydi.

Duyuru ile tali sistemi (bildiğim kadarı ile) tamamen ortadan kalktı.

Ancak, ölçek ekonomisi  sigortacılıkta küçük acentelere yaşama şansı bırakmadı. Daha büyük ölçek altında çalışılabilmesi için eskiden bir ana acente etrafında tali acente adı altında buluşulabiliyor iken artık bu imkan da ortadan kalkmıştı ki, şimdi de şubeleşme ortaya çıktı.

Beni arayan arkadaşıma;

“Bu uygulamanın Dünya’da da bir trend haline geldiğini ve ana acentenin şubeleri şeklindeki örgütlenen yeni ve güçlü  çok uluslu şirketlerin, farklı ülkelerde ortaya çıktığını ve en az iki tanesinin de benzer bir yapılanmayı Türkiye’de gerçekleştirmeye dönük pazar araştırması yaptıklarını bildiğimi ve eğer kendi işleri ile ilgili böyle bir ihtiyaç var ise kurumsal şirketler altında hareket etmenin daha iyi sonuçlar verebileceğini,”

ifade ettim.

Tüm sektörlerde olduğu gibi sigorta aracılarında da ölçek ekonomisi, küçüklerin iş yapmasına artık izin vermiyor. Süreç içerisinde “su yolunu buluyor” ve ihtiyaçlara karşılık gelecek ve mevzuata uygun en uygun çözümler, doğalıyla ortaya çıkıyor.

Ülke içerisinde bu tür yapılanmalar, henüz çok uluslu oyuncular pazara girmeden ortaya çıkar ise, ülkenin elde edeceği gelir; bu tür yapıların henüz gelişmediği ve tek tek küçük acenteler ile oluşturulacak yeni yapılanmalardan elde edilecek gelirden, toplamda daha  yüksek olacaktır.

Bence düzenleyici ve denetleyici kurumların da destekleri ile; küçük ölçekli acentelerde şubeleşme yapısına bir an önce geçilmelidir. Böylece, hem küçük aracıların yok olmasının önüne geçilmeli, hem de pazara yeni girecek çok uluslu büyük oyunculardan daha fazla gelir kişilere ve toplamda ülkeye sağlanmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir