Banka Dağıtım Kanalın Varsa, Karlısın.

2012 yılı ilk çeyrek Türk Sigorta Sektörü Mali tablolarını inceleme fırsatı buldum.

Türkiye de faaliyette bulunan 60 hayat+hayat dışı sigorta şirketi var.

Bunların:

  • 35 adedi hayat dışı,
  • 9 adedi hayat,
  • 16 adedi de hayat+emeklilik

 branşlarında faaliyette bulunuyorlar.

Sektör ilk çeyrek sonunda Hayat ve Hayat Dışı branşlarda toplam (dip bakiye olarak) kar etmiş gözüküyor.

Sektörde faaliyette bulunan 60 şirketin, 34 adedinin bilanço karı var.

Toplam dip bakiyeler olarak baktığımızda;

  • Hayat Dışı şirketlerin Bilanço Karı/Özsermaye oranı: %0 4.3 (Binde dört nokta üç)
  • Hayat Şirketlerinin Bilanço Karı/Özsermaye oranı: %3 (Yüzde üç)
  • Hayat dışı + Hayat Şirketlerinin Bilanço Karı/ Özsermaye oranı: % 1.6 (Yüzde bir nokta altı)

Kar eden şirketlerin hangi ortak özellikleri olabilir? diye bakmaya çalıştım.

Bilanço karı bulunan 34 şirketten, benim bildiğim 20 tanesinin banka dağıtım kanalları var.

İlk çeyrekte kar eden ve sektör toplam karlılığını pozitife çeviren şirketler de, birkaç istisna dışında bunlar.

Sektörün kar edebilmesi için Banka Dağıtım Kanalı olmazsa olmaz haline mi geldi?

Mevcut diğer dağıtım kanalları çok mu maliyetli?

Sektör kar edebilmek için alternatif dağıtım kanalları mı aramalı?

“Banka Dağıtım Kanalın Varsa, Karlısın.” için bir yanıt

  1. Ertuğrul Bey,

    Alternatif dağıtım kanalları bulmak kar elde edebilmek için zaruri hale geldi. Bu noktada internet sigortacılığı ve prodüktörlük sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İngiltere prodüktörlük sistemini çok iyi yerleştirmiş durumda. Sigorta şirketi taban bir fiyat ve komisyon ile poliçeyi prodüktöre satıyor. Prodüktör ise limit ve teminatları matbu olan poliçeleri kendi müşterilerine istedikleri fiyattan satabiliyor. Bu sayede şirketler fiyat rekabetlerinden zarar görmemekle birlikte, Poliçelerin genel fiyat düzeyleri prodüktörlerin pazarlama yeteneği oranında artmış oluyor. Bu sitem Türkiye’de hayata geçebilirse özellikle genç sigortacılar için büyük bir istihdam sağlanmış olacaktır. Diğer yandan müşterilerin ayağına gidilerek toplumdaki sigorta bilinci ve sigortalılık oranının artırılmış olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir