Çalışan Bağlılık Anketi (EES) Düşükse Hata Kimde?

Müşteri veya daha fazla pazar payı kazanmak isteyen şirketlerin, öncelikle bu işi yapacak çalışanlarının kalp ve zihinlerini kazanmaları gerekiyor.

Üst yönetiminde görev aldığım uluslararası şirket her sene Çalışan Bağlılık Anketi (Employee Engagement Survey) yapıyordu. Benim görev aldığım süre içerisinde gerçekleştirilen iki ankette; çalışanların ankete katılımı neredeyse %100 oluyor ve kuruma bağlılıklarının Avrupa genelinde en yüksek iki ülkeden bir tanesi olduğu ortaya çıkıyordu. İşin ilginci diğer en yüksek aidiyete sahip diğer ülke bu uluslararası şirketin kurulduğu ülke idi.

Bugün tesadüfen konuyla ilgili iki ayrı çalışmaya rastladım. Bunlardan bir tanesi Gallup firmasının ABD için gerçekleştirdiği çalışma.  Bir diğeri de Peppers & Rogers Group’un çalışmaları.

Gallup yaptığı çalışmada, Birleşik Devletlerde çalıştıkları kuruma bağlı (engaged) olanların %30 oranında kaldığını, ve kuruma bağlı olmayan %70’lik çalışan oranının ülke ekonomisine 450-500 mia USD maliyeti olduğu sonucuna ulaşmış.

Çalışan Bağlılık Anketlerinde çalışanlara aşağıdaki cevaplara ne derece ulaşılabildiğine dair sorular soruluyor:

-İşte benden ne beklendiğini bilirim.

-İşimi düzgün yapabilmek için gereken donanıma sahibim.

-İş yerinde her gün en iyi performansı gösterecek imkanlara sahibim.

-Yöneticilerim bana kişi olarak değer veriyor.

-En iyi arkadaşlarımdan bir tanesine işyerinde sahibim.

vb. gibi.

Çalışanlar Bağlı (Engaged), Bağlı Değil (Not Engaged) ve Aktif Olarak Ayrılmak isteyenler  şeklinde 3 gruba ayırılıyorlar.

Bağlı (Engaged) olanlar: Kendileri ile çalıştıkları kurumları arasında derin bir bağlantı kuranlar.

Bağlı Olmayanlar (Not Engaged): İşyerinde enerji ve arzularını işe yansıtmayanlar.

Aktif Olarak Ayrılmak İsteyenler: İş yerlerinde sadece mutsuz değil aynı zamanda bu mutsuzluklarını diğer çalışanlara da geçirenler.

Şimdi zamanında ekip olarak gerçekleştirdiğimiz yüksek Çalışan Bağlılık sonuçlarına nasıl ulaşılabildiğine dair, bizim doğal olarak yaptığımızı sonradan fark ettiğimiz  uygulamalar:

Gallup çalışmasına göre:

  • Doğru insanları seçin.  Özellikle iyi yöneticiler çalışanlarını destekleyen, organizasyon planlamasını iyi yapan, yetki delege eden yöneticilerdir.
  • Çalışanlarınızın güçlü yönlerini geliştirin.
  • Çalışanlarınızın sağlıklı kalmalarını kuvvetlendirin.

Peppers & Rogers çalışmasına göre;

  • Doğru yöneticileri atayın.
  • Şeffaf olun.
  • Sürekli öğrenmeye yatırım yapın.
  • Doğru insanları işe alın.

Eğer bir kurumun Çalışan Bağlılık Anketi sonuçları düşükse, yukarıdaki maddelerden bir ya da bir kaçında yanlışlar yapılmış demektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir