Daha Az Enerji Tüketelim, Cari Açık Azalsın Kampanyası

Önceki hafta yurtdışından gelen misafirlerimizin Türk ekonomisi ile ilgili ilk soruları, ” Türkiye’nin Cari Açık rakamlarının, ekonomiye bir tehdit oluşturup oluşturmadığı”, sorusu idi.

Cari Açık konusu sadece bizlerin değil, Türk Ekonomisini izleyen herkesin gündeminde.

Cari Açık’ı anlayabilmek için Sayın Mahfi Eğilmez’in  bloğunda, 12 Mart 2012 tarihli “Güncellenmiş Cari Açık ve Finansmanı Dersi” yazısından aşağıdaki paragrafı aldım.

Cari denge = (Mal ihracatı gelirleri + satılan hizmetlerden sağlanan gelirler + diğer gelirler) – (mal ithalatı giderleri + satın alınan hizmetlere ödenen giderleri + diğer giderler) +/- cari transferler

Ekonomiden sorumlu yetkililer verdikleri demeçlerde sıklıkla şu vurguyu yapmaktalar:

“Petrol fiyatları yükseldikçe Türkiye’nin cari açığı artmaya devam edecektir.” 

Yani; Cari Açık Türkiye ekonomisi için önemli bir sorun ve petrol fiyatları arttıkça da Türkiye ekonomisini olumsuz etkilemektedir.

Bu denli vurgulanmasına karşın, günlük yaşantımıza baktığımızda özellikle petrol tüketiminin azaltılmasına dönük hiçbir sivil inisiyatif alınmadığını, hiçbir tasarruf kampanyası yapılmadığını, gözlemliyorum.

Neden bizlerde ekonomimize katkıda bulunmak için tasarruf kampanyaları yapmıyoruz?

Örnek: Sigorta sektöründe kasko fiyatını belirleyen parametrelerden bir tanesi de; “aracın garajda durması” veya “daha çok trafikte olması” arasındaki risk değişimidir.”

-Sivil inisiyatif ile; Araçlar garajda bırakılıp, sıra ile trafiğe çıkılsa,

-Bir araçta birden fazla kişinin seyahat etmesi özendirilse,

-Bu konuyu organize edecek sosyal siteler oluşturulsa,

-Sigorta şirketleri garajda durduğu için azalan risklerine istinaden, sigorta primlerinde indirime gitse,

iyi olmaz mı?

Her sektör, her kurum ve her birey daha az petrol ithal edilmesini sağlayacak tasarruf tedbirleri alsa, Cari Açık riskinin küçültülmesine hep birlikte katkıda bulunsak. 

Yapamaz mıyız?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir