FU’dan Sigorta Sektörüne Yeni Bir Hizmet: KTT Temini

Ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarında kanun gereği,  Trafik Kazası Tespit Tutanaklarının kolluk kuvvetleri tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.

Söz konusu tutanakların sigorta şirketlerine ulaşması çeşitli nedenlerle zaman almaktadır. Bu dönemde açılan muallak hasar rezervleri, geçmiş yıllar istatistiklerine göre hesaplanmaktadır.

Gelecekte ödenecek bir hasarın, geçmiş dönem istatistikleri ile rezerv olarak ayrılması da istatistiklerde method farklılıklarından kaynaklanan nedenlerle tartışmalara yol açabilmektedir.

Örnek: Türkiye geneli ölüm ile sonuçlanan kaza istatistikleri ile gerçekte kaza sonucu ölüm istatistiklerinde ciddi farklar yer almaktadır. Bunun da temel nedeni kaza sonucu yaralanan ve tedavi gören kişilerin ölüm istatistiklerinin, kaza yerine  solunum yetmezliği, kalp durması vb gibi farklı sebeplere dayalı olarak kayda alınmasıdır.

İstatistiklerin farklı raporlanması ve yorumlanması da kamu otoritesi ile sigorta şirket yöneticilerinin yaptığı hesaplamalarda farklı sonuçlara ulaşılmasına ve hatta Trafik Sigortalarının fiyatlanmasına etki ederek tartışmalara ve hatta tüketici memnuniyetsizliğine yol açabilmektedir.

FU, söz konusu kaza tespit tutanaklarını, Türkiye geneline yaygın ağı ile kazanın meydana gelmesinin ardından çok kısa sürede temin etmekte ve sigorta şirketlerine ulaştırmaktadır.

Böylece sigorta şirketleri belgeye dayalı rezerv ayırmakta ve geçmiş yıl istatistiklerinden yola çıkılarak hesaplanan rezerv değişimlerinden hem sigorta şirketlerinin ve mağdurların hem de kamu otoritesinin olumsuz etkilenmemesine dönük belge/veri sağlamaktadır.

KTT’lerin süratle temin edilmesi ile sigorta şirketleri “bedeni hasarlarda karşılıklarını (rezerv)” belgeye dayalı ve tartışmaya yer vermeksizin ayırabilmektedirler.

FU’nun Sigorta Sektörü’nün kullanımına sunduğu bu hizmet ile;

  • Mağdurların ve/veya yakınlarının mağduriyetlerinin, aracıların eline düşmeden ve doğru ödenmesi, vatandaşların suistimal edilmeden veya kandırılmadan doğru bilgilendirilmesi ve şirket finansalları açısından da muallak karşılıklarının doğru ayrılarak ödemenin yapılması ve genel toplamda ödeme / karşılık dengesinin sağlanması amaçlanmaktadır.
  • Trafik poliçelerinin fiyatlanmasına baz teşkil eden veriler varsayıma değil, gerçeğe dayalı olacağından tartışmalara son vermektedir.
  • Bu bağlamda gerekli evraka ulaşım, doğru ve daha önemlisi mağduriyeti ortadan kaldırmak için hızlı (Yeni Yasa’da yer alan 15 günlük süre içinde) değerlendirme yapabilmek adına önem arz etmektedir. Bu sayede Sektör proaktif bir yaklaşıma geçebilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir