İş Fikri, Ekip, Sermaye = Girişimcilik

Son dönemde sadece Türkiye’de değil, tüm Dünya’da “Girişimciliğin Desteklenmesine” dönük yoğun bir söylem var.

Girişimcilik için, öncelikle ticari bir fikir, bu fikri hayata geçirecek ekip ve de sermaye ihtiyacı var.

İyi bir ekip ve ticari fikrin varlığını kabul ettiğimizde,  girişimcilerin Türkiye’de en büyük sıkıntısı gerekli “Sermaye’ye ulaşabilmek.”

Dünya ve Türkiye de “Girişim Sermayesi” sağlayan bir kaç yapı var.

Yapılardan Bir tanesi: Private Equity Firmaları

Genellikle start-up (başlangıç) sürecini tamamlamış firmalara fon sağlayarak, büyümeyi hızlandırıyor ve belirli bir dönem sonunda da hisselerini veya mümkünse tüm şirketi satıyor ve o işten çıkış (exit) yapıyorlar.

Türkiye’de, Private Equity firmaları genellikle 100.000 TL- 200.000 TL bandındaki görece küçük ölçekli yatırımlar ve  EUR 5 mio ve üstü yatırımlar ile ilgileniyorlar. İçinde “çıkış” planı olmayan iş planları ile genellikle ilgilenmiyorlar.

Diğer bir Sermaye sağlayıcı kurum: “Melek Yatırımcılar” (Angel Investor).

İnandıkları iş fikirlerine ve/veya ekibe yatırım yapıyorlar.  İş hacmi belirli bir büyüklüğe ulaşınca, ya bir Private Equity, ya da bir stratejik ortakla (Aynı iş kolu veya sektörde iş yapan daha büyük oyuncular) hisse devri ile yer değiştiriyorlar.

Melek Yatırımcı (Angel Investor) bulmak için artı değer üretebilen, karlı sektörlere, bu sektörlerin sermayedarlarına bakmakta fayda var.

Şu sıralarda; artı değer üretebilen, fon biriktirebilen sektörlerden bir tanesi inşaat sektörü. 1980’lerin ortalarından itibaren bir dönem, bu rol tekstil sektöründe idi.

Not: Hükümet tarafından internet yatırımları ve yatırımclarını desteklemeye dönük bir hazırlık yapılıyormuş. İnternet işine yatırım yapan yatırımcılar, 5 yıl süre ile bu yatırımlarından elde ettikleri gelirlerden vergi muafiyetine tabi olacakları gibi, aynı zamanda bu yatırım giderlerini diğer işlerinin vergisinden de düşebileceklermiş ki bu düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile Melek Yatırımcılık ve Yatırım Fonlarının Türkiye pazarındaki etkinliği daha da gelişecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir