Sigorta da Başarıyı Ne Zaman Ölçmek Doğrudur?

Sigorta şirketinde, ürettiğiniz yeni primlerin muhasebesel açıdan %100 gelire dönüşebilmesi için, 365 gün geçmesi gerekiyor çünkü gelir muhasebesi 1/365 kuralına göre yapılır.

İlgili yılın mali tabloları açısından işin, yılın başında mı? – Sonunda mı? üretildiği çok önemlidir.

Örnek: 1 Temmuz 2011  tarihinde ürettiğiniz bir kasko poliçesinin primi 800 TL ise, 31.12.2011 e geldiğinizde bu primin sadece %50 sini yani 400 TL’sini 2011 gelirlerine ve kalan 400TL’sini de izleyen sene Mali tablolarına gelir yazabilirsiniz.

1993 (tarihte yanılıyor olabilirim)  yılına kadar Ticari Müşteriler, Aralık ayının son günü satın aldıkları sigorta poliçesine ait primlerin tamamını,  o yılın giderlerinde gösterebildikleri için, şirketler vergi avantajı elde edebilmek amacıyla poliçelerinin vadelerini ağırlıklı olarak, Aralık ayına ve Aralık ayının da son gününe toplamışlardır.

1993 yılında çıkan bir düzenleme ile Aralık ayının son günü üretilmiş poliçe primlerinin, sadece bir günlük kısmını ilgili yıla ve 364 günlük kısmını da izleyen yıla gider gösterebilme uygulamasına geçilmiştir. Ancak, poliçeler genellikle 1 yıllık düzenlendiğinden, özellikle Ticari ve Kurumsal müşterilerin poliçe vadeleri 31 Aralık tarihine yığılmıştır.

Yukarıda sigorta şirketleri ve müşteriler açısından mali tablolara kayıt yöntemini açıkladığım nedenlerle;

Bir sigorta şirketine yılın ortasında atanmış yeni bir yönetim,

1- Ürettiği yeni primlerin etkisini veya getirilerini 1/365 rezerv sistemi uyarınca aynı yıl tam olarak gösteremeyecektir.

2- Vadelerin yılın son gününe yığılmış olması nedeniyle, o yıla ait gelir yaratmak veya gerçek performansını ortaya koyamayacaktır.

Oysa, yönetimin işe başladığı dönemden önceki işlerden kaynaklanan hasarlar oluştuğu anda doğrudan Sigorta Şirketine gider yazılacaktır.

Özetle;  Şirkete yeni başlayan yönetimin  iş performansı, ancak “izleyen mali yıl sonuçlarında” gerçek anlamda gözlemlenebilir.

İşin mali tablolar açısından değerlendirmesi bu şekilde olmakla birlikte; tanıdığım bir sermayedar,  belki de performans ölçümünde en doğru yol olarak; “Kasada para birikiyor mu?” sorusunun cevabına göre iş performansı değerlendirmesi yapıyordu.

Kasada biriken para, rezervlerden uzak, en gerçek değerlendirme kriterlerinden bir tanesi olabilir.

“Sigorta da Başarıyı Ne Zaman Ölçmek Doğrudur?” için bir yanıt

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir