Ahmet Genç Bey’e Teşekkür

1998 yılının sonlarında, o dönemde bile çok iyi regüle edilmiş Bankacılık sektöründen, AGF Garanti Sigorta A.Ş.’ne geçtiğimde görevlerimi yerine getirmeye çalışırken açıkçası biraz şok yaşamıştım.

Sigortacılığın yürürlükte olan ve bütünlüklü bir yasası yoktu.

Yaşayanlar bilir; yasası olmayan bir sektörde görev almak çok zor ve risklidir.

Her hangi bir konuda aksiyon alacaksınız, hangi yasa maddesinin o an da geçerli olduğunu bilemiyorsunuz. Bir yasa maddesi çıkartılmış, Anayasa Mahkemesi o maddeyi kısmi veya tamamen iptal etmiş ve bir önceki o konuyla ilgili yasa maddesi otomatik olarak yürürlükte mi, değil mi belli değil çünkü piyasa uygulaması değişmiş vs. vs.

Sigortacılık sektörü, 2007 yılında Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün taslağın hazırlanmasında ön alması, ilgili paydaşları bir araya getirmesi ile derli toplu, bütünlüklü bir yasaya kavuştu.

Yasa metninin şekillenmesinde Genel Müdür Ahmet Genç bey önemli rol oynadı, kritik katkılar sağladı.

Tek başına Yasa’nın çıkartılması bile sigorta tarihi açısından çok önemli bir gelişme olmasına karşın, gelişmeler durmadı. Aynı dönemden başlayarak, sigortacılık sektörünün mevzuat yönünden, piyasa oyuncularının rolleri açısından ve yapısal olarak Avrupa Birliği muktesebatına uyumu açısından da çok ciddi adımlar atıldı.

Bu alanda alınmış ve alınmakta olan aşamaları da, uluslararası bir sigorta devinin Türkiye operasyonlarını yönetirken bire bir hissettim. Benim görev aldığım dönemde mevzuatımız her geçen gün uluslararası kabul görmüş mevzuata yaklaştı.

Bazı uygulamalar Tramer gibi, DASK gibi, uluslararası arenada örnek uygulamalar oldu.

2014 yılına geldiğimizde sigortacılık sektörü, belki de bankacılık sektöründen sonra en yoğun regüle edilmiş sektörlerden birisi haline geldi ki bu Sigortacılık Genel Müdürü Sn. Ahmet Genç ve ekibi ile TSB ve de diğer sektör oyuncularının ortak başarısıdır.

Yakın zamanda bulunduğu görevden bir üst pozisyona geçen Sn. Ahmet Genç bey Türk Sigortacılık Sektörü tarihinde güzel izler bırakmıştır.

Ahmet Genç bey’e uzun yıllarını bu sektörde geçirmiş birisi olarak teşekkür ediyorum.

Daha iyisi yapılabilir miydi? Eksiklikler var mı?

Mutlaka vardır. Daha iyisi yapılabilir. Ancak, sigorta sektörünün çatısı güzel çatıldı. Bundan sonraki düzenlemeler biraz daha üst yapı ile ilgili olacaktır.

Sigorta sektörünün hala muazzam bir potansiyeli var. Hala gidilecek uzun bir yol var. Sektörde emek harcayan binlerce insan ve sektörün sigorta koruması altında milyonlarca kişi ve milyarlarca dolarlık ekonomi alt yapısı var. Bundan sonrasında mevzuat çerçevesinde, özellikle mevcut ve gelişecek dağıtım kanallarının güçlendirilmesinde “biraz piyasanın kendisini şekillendirmesine” izin verilmesi, önünün açılması gerekir diye düşünüyorum. Örnek: Acentelerin Şubeleşmesi gibi.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir