Çalışan Bağlılığını Artırıcı Öneriler

Şirketlerin iyi eleman bulması ve/veya yetiştirmesi zaman alan ve maliyetli süreçlerdir. İyi performans gösteren yetişmiş bir personelin Şirkete katma değeri yüksek olacaktır. Bunun tersine yetişmiş ve iyi performanslı elemanların kaybı ise;

-O ana kadar kendisine yapılan yatırım maliyeti,
-Performansı sayesinde Şirketin gelecekte ulaşacağı gelirlerden mahrumiyet,
-Rakip yanında çalışmasının getireceği rekabet dezavantajının yaratacağı maliyet,

gibi maliyetlere yol açmaktadır.

Şirketin genel ücret ve performans ödüllendirme sistemlerinin, bu elemanların Şirket bünyesinde tutulmalarında yetersiz kalmaları durumunda, devreye alınması gereken ve iyi elemanların şirkete bağlılıklarını devam ettirebilecek alternatif yöntemlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

1-Uzun Süreli Performans Anlaşması
2-Kurum Katkılı Bireysel emeklilik Fonu
3-Şirket Hissesi Devri (Hemen veya belirli bir dönemin sonunda)

1-Uzun Süreli Performans Anlaşması

Karşılıklı olarak imzalanacak bir anlaşma ile Kilit Çalışanın senelik performansına bağlı olarak değiştirilecek bir skala ile; çalışana yıllık maaşının belirli bir oranının (Örnek: iyi performansa %30- Çok İyi performansa %50 si gibi) belirli bir süre sonunda ödenmesi.

Çalışanın performansı, anlaşmada belirlenen dönem içerisinde ve her ayrı sene performans notu ile somutlaştırılmalıdır.

Örnek: Anlaşma 5 yıllık yapıldı ise, çalışanın şirket bünyesinde bu sürenin sonuna kadar kalması karşılığında, her performans döneminde karşılıklı olarak fikslenecek performans ödemesi tutarının, yıl sonlarında yıllık gider olarak tahakkuk ettirilmesi ve 5. Yılın sonunda ödenmesi esasına dayanan bir sistemdir.

Bu tür bir anlaşma çalışanın hem Şirket içerisinde 5 yıl kalması yönünde ciddi bir çekicilik yaratmakta, hem de bu 5 yıllık dönemde daha fazla performans göstermesini sağlamaktadır.

2-Kurum Katkılı Bireysel emeklilik Fonu

Genellikle 3 yıllık bir dönem içerisinde geçerli olmak ve bu dönem içerisinde çalışanın Şirket bünyesinde kalması kaydı ile; Kurum katkısının personel lehine serbest bırakılacağı bir model uygulanarak, çalışana ilave değer verildiği yönünde sağlam bir mesaj gönderilebilir.

Bireysel Emeklilik Şirketleri ile görüşülerek kolaylıkla detaylandırılabilinir.

3-Şirket Hissesi Devri (Hemen veya belirli bir dönemin sonunda)

Çalışanlara yine performansa dayalı ve belirli bir süre şirket bünyesinde kalma garantisi karşılığında, hisse devir taahhüdü verilebilir.

Bu ödüllendirme sistemi ile çalışan sadece performansına değil, aynı zamanda bir sermayedar vizyonu ile hareket edecektir. Başka bir deyişle, işlerini yaparken günlük performansından da öte orta ve uzun vadede Şirket Değerini artırıcı hususlara da daha fazla odaklanacaktır

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir