Nöropazarlama

 

Fmv Işık Üniversitesi bünyesinde öğrencilik hayatıma geri dönmeye karar verdiğimde, benim öğrencilik yıllarım ile aradan geçen sürede müfredatta ne tür değişiklikler oldu, yeni neler öğreneceğim diye  merak içerisindeydim.

Executive Mba programında toplam 10 ders almamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi zorunlu, diğerleri seçimlik.

Danışman hocam Prof. Dr. Dilek Teker ile  hangi dönemde, hangi dersleri almamın bana katkısının daha fazla olacağını görüştük. Almamı önerdiği derslerden bir tanesi de Dr. Ali Levent Kurtoğlu’nun verdiği “Neuromarketing”  (Nöropazarlama) dersi idi.

Her hafta derslere, bugün yeni ne öğreneceğim diye heyecan ile katıldım.

Öğrendiklerimden bir kısmını sizlerle de paylaşayım.

Nöropazarlama nedir?

Nöropazarlama, geleneksel olarak tıpta, psikiyatride ve psikiyatride   kullanılmakta olan çeşitli araçlar  (EEG, Eye Tracking, fMRI vb. gibi) ile nörobilim ve bilişsel bilimin, pazarlamaya uygulanmasıdır.

Nöropazarlama, müşterilerin bilinçsiz düzeyde nasıl tepki verdiğini daha doğru anlamak için belirli reklam, pazarlama, paketleme, içerik vb.’nin değerlendirilmesini içerebilir. Ayrıca, belirli reklamları veya diğer materyalleri test etmeden pazarlamayı daha etkili hale getirmek için nörobilim ve bilişsel bilim araştırmalarından elde edilen bilgilerin uygulanmasını içerebilir.

Bu çalışmalar, anketler ve odak grupları gibi geleneksel yöntemlerin ortaya çıkaramadığı müşteri ihtiyaçlarını, motivasyonlarını ve tercihlerini keşfetmeye çalışan pazar araştırmalarını da içerebilir.

Nöropazarlama uygulayıcıları,  müşterilerin bilinçsiz düzeyde, ürün, fiyat, lokasyon ve promosyonlara dair beyin aktivitesini ölçmek için örneğin EEG ve fMRI gibi araçlar kullanıyorlar.

Tamam böyle anlatınca konuya yakın olmayanlar için anlamakta biraz zorluk çekilebiliyor. Birkaç örnek vereyim.

Yeni bir ürün çıkartacaksınız. Ürüne dair bir reklam kampanyası hazırlığındasınız. Kampanya filmine dair potansiyel müşterilerin gerçek tepkilerini ölçmek istiyorsunuz. Klasik pazarlama araştırmalarından farklı olarak daha az sayıda deneğe, önceden anlaşma yapılmış bir tıp kliniğinde  söz konusu kampanya filmini izlettiriyor ve aynı anda deneklerin EEG (Elektroensefalografi) kayıtlarını alıyorsunuz.

Böylece müşterilerin kampanya filmine dair bilinçsiz düzeydeki objektif tepkilerini ölçüyorsunuz.

Nöropazarlama teknikleri kullanılarak hazırlanan ve vermek istedikleri mesajı ilave her hangi bir açıklama yapılmaksızın veren bir kaç reklam afişi örneğini de sizler ile paylaşayım.

Christmas’da Mercedes aracınız, sizi ve sevdiklerinizi güvenle evinize taşır mesajı ve meşhur bir votka firmasının şık bir gece kıyafeti ile bütünleşmiş mesajı.

Bir sonraki yazımda, Nöromarketing’in Pazar Araştırmalarında kullanımından da bahsedeyim.

Bu yeni bilim dalına ilişkin öğrendiklerim beni heyecanlandırdı, umarım heyecanım sizlere de bir nebze geçer.

Not: EEG çekimi ortalama 23 tane küçük elektrodun bir tür jel yardımı ile saçlı kafa derisine yerleştirilmesi ve bir bilgisayar yardımıyla beynin elektriksel aktivitesinin kaydedilmesi şeklinde yapılır.

“Nöropazarlama” için 2 yanıt

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir