Not Artışının Sigorta Sektörü’ne Etkileri Ne Olur?

Bugünlerde İMKB endeksi, olası bir “ülke notu artış” beklentisi ile rekora koşuyor.

Peki, ülke notunun “Yatırım Yapılabilir Seviyeye” yükseltilmesi, Türk Sigorta Sektörü oyuncularını nasıl etkileyecektir?

2003 yılında, Ürgüp’ün güzel butik otellerinden bir tanesinin sahibi olan arkadaşım, otelini satmak için 2 milyon USD istiyordu. 2012 yılında aynı otel için düşündüğü bedel 10 milyon USD.

Otel aynı otel, geliri (USD bazında) aşağı yukarı aynı seviyedeydi.

Fark;

  • Piyasada daha fazla nakit ve daha fazla alıcı var.

Olası bir not artışı ile Türkiye’ye daha fazla para girişi olacağı kesin. Ülke içinde yeni kurulacak şirketler için daha ucuz kaynak bulunabileceği de muhakkak; fakat, yabancı sermaye daha çok hali hazırda faaliyette bulunan şirketlere yönelecektir.

Bu şirketlerin değerleri, faaliyetlerinde önemli değişiklikler olmamasına karşın,  hızla artacaktır. Bugün 1 mio TL değer biçilen bir şirketin değeri, artan talep ve nakit ile birlikte kısa zamanda artacak ve 5 milyon, 10 milyon TL olabilecektir.

Şirketlerin değer artışları,  içinde oldukları sektörlerle sınırlı kalmayacak; dalga dalga tüm sektörlere, mal ve hizmetlere yayılacak ve arz-talep dengesinin yeniden belirleneceği bir üst seviyeye kadar, değer artışarı sürecektir.

Not artışına ilişkin piyasalarda bugünlerde oluşan Pozitif Beklentinin yanında, aşağıda belirtilen tarzda Negatif Etkiler de ortaya çıkabilir.

Brezilya’da; kredi notunun artırılmasının ardından, piyasa faizleri yatırımcılara cazip gelmiş ve 2010 yılında 48.5 milyar USD olan Direkt Yabancı Yatırım Tutarı 2011 yılında 66.7 milyar USD’ne yükselmiştir.

Yabancı yatırımın hızla artması sonucu Brezilya parası USD karşısında değer kazanmış,  bu artış ülkenin rekabet avantajını azaltmış (İhracat ve üretimde), Brezilya Hükümeti nakit akımlarının olumsuz etkilerinden korunmak için yeni vergi düzenlemeleri yapmak  ihtiyacı duymuştur.

Ülke Kredi Notunun artması ile kısa vadede sigorta sektöründe şu gelişmeler öngörülebilinir;

  • Sigortalanacak mal ve hizmet değerlerindeki artışlar, öncelikle primleri ve zaman içerisinde hasarları da artıracak,
  • Sigorta sektöründe de şirketlerin (sigorta şirketi, broker ve acente)  değerleri  artacak,
  • Daha fazla şirket yatırımcı bulacak,
  • Değer artışlarının zincirleme tüm sektörleri etkileyeceği düşünülünce, şirket satışları ardından bireysel zenginleşmeler olsa da,   elde edilen gelir ile yeni yatırımlar daha maliyetli olacak ve alım gücü de zayıflayacaktır.

Şirketler ve bireyler için bence en kötüsü, böylesi bir not artışına yatırımda değil de, nakit birikimle girmek olabilir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir