Oh Be Birisi Deniyor Sonunda…

 

Üst düzey yöneticilik yaptığım üç ayrı sigorta şirketinde de hep gündeme gelmiş  iki-üç konu vardı.

1-       Şirketimize ait şubelerin, insanların çok dolaştığı (alış-veriş merkezleri, yürüyüş yolları vb. gibi) yerlerde açılması,

2-      Özellikle yurt dışına gidecek insanların seyahat sağlık poliçelerini kolayca satın alabilecekleri ATM benzeri makinaların, vize merkezleri ve/veya havaalanları çıkış terminallerine yerleştirilmesi,

3-      DASK poliçesi alabilmek için, su, elektrik, doğalgaz bağlatacak veya ev alacak insanlar için ilgili özel veya kamu kuruluşlarına bir ekran ve printer den oluşacak sistemlerin yerleştirilmesi,

Özellikle birinci madde üzerinde çok emek ve vakit harcadığımızı hatırlıyorum.

Bireysel pazara açılmak, B2B işlere nazaran daha maliyetlidir. Her şeyden önce açılacak sigorta mağazalarının sabit giderlerini, insanlar bu merkezlerden alış veriş yapmaya alışıncaya kadar karşılayabilecek bir sermaye birikimi şarttır.

Sigorta mağazalarının başarılı olabilmeleri için bazı gereklilikler yerine getirilmelidir.

  • AVM’lerde insanlar sadece alış-veriş değil eğlence de arıyorlar, açılacak sigorta mağazalarının sadece şirketin işlerini yapmak değil, eğlence ve mağazada zaman geçirme isteğini de karşılaması gerekir.
  • Sadece bir şirketin tek bir ürünü değil, insanların ihtiyaçlarına cevap verebilecek ürünler sunulmalı ve/veya o anda sistem alt yapısı ile müşterinin ihtiyacını karşılayacak “terzi dikim”i ürünler orada üretilebilmelidir.
  • Ürün çeşitliliğinin yanı sıra firma çeşitliliği de sağlanmalıdır. En ucuz sigorta ürününe o mağazada ulaşılabileceği algısı yaratılabilmelidir.
  • İnsanlar sigorta mağazalarının önce görsel farkındalığına ulaşmalılar. Sonra, yıllardır baba yadigarı acentelerinden aldıkları hizmetten daha kurumsal ve/veya standart hizmet alabileceklerini hissetmeliler. Bunun için de en az bir sene bu mağazaların ayakta kalabilmeleri gereklidir.
  • En önemlisi müşteriye alternatif hizmeti, çok hızlı sunabilmektir ki bu da şirket sistemleri ile entegre sistem alt yapısı gerektiriyor. Çok hızlı şekilde çok sayıda şirketin teklifini, güzel bir raporlama formatı ile müşteriye sunabiliyor musunuz? Cevap evet ise bu alt yapı tutacaktır. Yok müşteri içeri girecek tek tek sigorta şirketlerinin sistemlerine giriş yapılıp, teklif hazırlığı için içeride müşteriyi bekletirseniz bu iş uzun ömürlü olmaz.  Sigorta mağazalarının www.sigortadukkanim.com tarafından geliştirilen alt yapı benzeri sistem altyapısına sahip olmaları gerekir.

Şimdi Sigorta Cini, bu hayalleri gerçek kıldı. Umarım ve dilerim ki başarılı bir örnek olur. Bunu sadece geçmiş kişisel heveslerimin hayata geçmesi adına değil, sigorta sektörünün bireysel müşteriler nezdinde algısının yükseltilmesi için de diliyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir