Şirket Birleşme ve Satın Alımlarında Kritik Tarihler

Türkiye de Şirket, “Birleşme ve Satın Alma’larının” (M&A) sayıları son 5 yıldır artıyor. Dünya da ise çok uzun yıllardır birleşme ve satın almalar gerçekleşiyor. Elde edilen tecrübe birikimi ile tüm Birleşme ve Satın Alma’larda  kullanılan standart süreçler oluşturulmuştur.

Sırf bu süreçlerin olması gerektiği gibi yönetilmemesinden dolayı, başarısızlıkla sonuçlanan pek çok satın alma operasyonu bulunmaktadır. Başarısız “satın alma süreç yönetimi” nedeniyle; Şirkette büyüme duruyor, karlılık azalıyor, çalışanlarda motivasyon düşüklüğü ve şirketten ayrılmalar yaşanıyor.

Sadece Birleşme ve Satın Alma’larda kullanılan standart süreçlerin anlatıldığı eğitimler yapılıyor. Bunlardan Belçika da düzenlenen bir tanesine (2007 yılında) yönetim ekibi olarak biz de katıldık. Eğitimin ilginç özelliği, bizden başka tüm katılımcıların “Satın Alan” şirketlerin temsilcileri  olması idi. Ve ta ki biz itiraz edene kadar eğitim “satın alanların bakış açısından” neler yapılması gerektiği anlatılıyordu.

Eğitimde bizi en fazla etkileyen ve o zamana kadar bilmediğimiz konu: Birleşme ve Satın Alma’larda iki kritik gün’ün varlığından bahsedilmesi idi.

Bunlar:

-İlk Gün (Day One)
-ilk 100 Gün (The First 100 days)

Bu tarihlerin gerçek hayattaki önemini  pratik te de gözlemleme imkanımız oldu.

İlk Gün (Day One) : Satın alma hukuki olarak tamamlanmıştır. Şirket içerisinde kritik öncelikler belirlenir ve entegrasyon için detaylı bir plan hazırlanır. Bu plan,  Entegrasyon Projesi’nin Yöneticisi tarafından, projede rol alacak tüm ekip üyelerine ve şirket yöneticilerine “İlk Gün” sunulur. Planlarda, şirket içi motivasyonu artırıcı önlemlerin yanı sıra “çabuk kazanımlara” ilişkin aksiyon planları da belirlenmiştir.”

-İlk 100 Gün (The First 100 Days) : Entegrasyonun başlamasından sonraki ilk 100 gün. Entegrasyonun planlandığı gibi devam edip etmediği, başarılı/başarısız ilerlediği, 2 kurum arasındaki yönetsel farklılıkların ortaya çıktığı ve başlangıçta yapılan planlamanın içerisindeki “Hızlı Kazanımların” gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlendiği, kritik süredir.

Bir şirket satın almaya hazırlanıyorsanız veya şirketinizi satma hazırlığındaysanız bu iki kritik gün ile karşılaşacağınızı unutmayın.

Sürecin hangi tarafında yer alırsanız alın, benim önerim bu tarz eğitimlere de (imkan var ise) iştirak edilmesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir