Taş Yerinde Ağır

Yöneticilik yaptığım şirketlerde yaptığım en iyi şeylerden bir tanesinin, birlikte çalışacağım ekip arkadaşlarımın seçiminde gösterdiğim başarı olduğunu düşünüyorum.

Hem şirket sonuçlarındaki olumlu yansımalar, hem çalışan memnuniyet anketlerinde elde edilen yüksek memnuniyet  sonuçları ve hem de çalışma arkadaşlarımın sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp, Grubun yurt dışı şirketlerinde de sorumluluklar almaları ve bu görevlerini başarı ile yerine getirmelerinden, bu konuda mütevazi olmayacağım.

Hatalar yaptım mı? Evet.

Bulundukları görevde çok başarılı bazı arkadaşlarımın,  bir üst göreve atanmalarında çok büyük desteklerim oldu. Ancak, bulundukları görevde gösterdikleri başarıyı, yükseldikleri bir üst görevde gösteremeyip; Şirket akışında sorunlar yaşanmasına yol açtıkları olmuştur. Elbette burada sadece söz konusu arkadaşlarımızın bireysel yetkinlik eksiklikleri dışında, çalışma arkadaşları ve hesap verdikleri taraflar ile kan uyuşmazlıkları da söz konusu olmuştur. 

Bir üst görevde başarılı olamamış arkadaşların farklı şirketlerde Genel Müdürlük, Genel Müdür Yardımcısı unvanları ile dahil atamaları yapılmış ve bir kısmı da buradaki görevlerinde başarılarını ispatlamışlardır.

Kimi zaman bulundukları görevde çok başarılı arkadaşların başarılarının, diğer özlük haklarında yapılacak iyileşmelerle, mükafatlandırılması ve/fakat bir üst göreve atamalarının yapılmaması, hem şirket için hem de söz konusu kişilerin iş yerindeki mutluluklarının devamı için daha iyi sonuçlar verebiliyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir