Taşınır Rehni Ekspertizi, Sigorta Eksperlerinin Konusu

Son günlerde Bankacılık Sektörü gündeminde yeni bir konu var. Taşınır Rehni.

Özellikle KOBİ’lerin finansmana erişimindeki aşağıdaki problemlerin çözümüne dönük bir düzenleme yakın zamanda hayata geçti.

  • Bankacılık Sisteminde taşınırların teminat olarak kullanılmasının sınırlı olması,
  • Buna mukabil KOBİ’lerin varlıklarının çoğunun taşınır varlıklar olması,
  • Taşınır varlıklara ilişkin mevzuatın bugüne kadar parçalı bir yapıda olması,
  • Taşınır varlık kayıt sisteminin parçalı olması,

20.10.2016 tarih ve 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanun’u kabul edildi ve 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girdi.

Bu Kanun ile menkuller de teminat vasfı kazanarak, özellikle KOBİ’lerin kredi kuruluşlarından kaynak bulmasının önünün açılması hedefleniyor.

Öncelikle Taşınırların ortak bir sicil sisteminde takip edilmelerinin sağlanmasına dönük olarak TARES (Taşınır Rehin Sicili) adı verilen bir Sicil Sistemi oluşturuldu.

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nda Değer Tespiti ve Ekspertiz ile ilgili ifade şu şekilde yer alıyor:

  • Rehne konu taşınırın değerinin tespiti amacıyla ekspertiz hizmetinden yararlanılabilir.
  • Ekspertiz hizmeti sunan gerçek ve tüzel kişilerde aranacak nitelikler ile yetkilendirilecek bu kişilere ilişkin diğer hususlar yönetmeliklerle belirlenecektir.

Hali hazırda bankalar veya kredi kuruluşları adına taşınmaz ekspertiz-değerleme raporları SPK lisanslı Gayrimenkul Değerleme firmaları aracılığı ile yapılıyor. Ancak bu kurumların asıl uzmanlık alanları Gayrimenkul değerlemesi alanında.

Taşınır Rehni kanununa konu ise menkullerdir. Araç plakasından, iş makinalarına, tarım makinalarından, marka haklarına kadar geniş bir silsilede…

Hazine Müsteşarlığı nezdinde lisanslı sigorta eksperleri, tam da bu konuda çok uzun bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahipler. Sigorta poliçesinin hazırlanması öncesinde yapılan “kıymet takdir raporları” tam da bu alana fazlası ile hizmet edebilecek bilgi, belge, tecrübe ve donanıma sahip olduklarını gösteriyor. Söz konusu emtianın hasar sonrasında hasar tazminatının tespiti amacıyla ayrıca değerlendirilmesi de, gerek fiziken ve gerekse muhasebe kayıtları üzerinde sigorta eksperlerinin tecrübelerini iyice parlatıyor.

Üstelik taşınır rehni ile sigorta sektörüne de ciddi yeni sigortalanabilecek değer ortaya çıkacaktır.

Benim görüşüm; Sigorta sektörü, düzenleyici kurumlar ve başta sigorta eksperleri bu alandaki tecrübelerini mutlaka yeni Taşınır Rehni sürecinin hizmetine sunmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir