Broker Yönetici Havuzu

Sektörümüzde dağıtım kanallarına göre yapılanmış, örgütlenmiş şimdilik iki tür sigorta şirket grubu var.

  • Acente dağıtım kanalı ağırlıklı satış yapan şirketler.
  • Banka dağıtım kanalı ağırlıklı satış yapan şirketler.

Son gelişmelerden bir üçüncü dağıtım kanalı bazında örgütlenmenin de yolda olduğunu izliyoruz.

  • İnternet üzerinden direkt satış yapan şirketler.

Dağıtım kanalı ağırlığına göre farklı şirket yapılarında bölge yapılanmaları ve çalışanlarda aranan yetkinliklerde de farklılık olması gerekiyor.

Şöyle ki;

Acente yoğunluklu şirketlerde, operasyonun büyük kısmı acente tarafından tamamlandığından, acentelerin operasyonlarını rahatlatacak, sıklıkla acente ziyaretleri gerçekleştirecek nitelikte (insan ilişkisinde uzman) bölge yöneticileri görev yapabilmektedir.

Banka dağıtım kanalı ağırlıklı çalışan şirketlerin Bölge yapılanmaları ve çalıştırdıkları yönetici ve personelde aşağıdaki yetkinlikler aranıyor.

Tüm satış örgütlerinde olduğu gibi ilişki yönetimi özelliği bu firmalarda da aranan yetkinlik olmakla birlikte;

Banka dağıtım kanallarına hizmet eden şirketlerde özellikle kobi, ticari ve kurumsal müşterilere bire bir satış ekipleri ve yöneticiler hizmet vermektedir. Hal böyle olunca da satışçı ve yöneticinin sadece satış becerileri değil, müşteri ziyareti, teklif hazırlama, teklif revizyonu sağlama ve en son olarak ta en uygun şartlarda poliçenin tanzimi konularını biliyor olması beklenmektedir.

İnternet üzerinden direkt satış yapacak şirketlerde de bireysel poliçelerin müşteri tarafından veya çağrı merkezleri tarafından tanzim edilmesi esastır.

Bölgelerde görev yapacak arkadaşların müşterilerin sorunlarını yerinde çözmesi ve eğer zaman içerisinde özellikle kobi segmentinde yer alan müşterilere de tekliflerin internet ve çağrı merkezi üzerinden sunulması hedefleniyorsa (Anglo Sakson ülkelerinde internet sigortacılığı artık bu süreçleri de sağlar seviyeye ulaşmıştır.) bu poliçelerin hazırlanması sürecinde müşterilere destek olmaları beklenecektir.

Zaman zaman müşteri adına hareket ederek sigorta ihtiyaçlarını en uygun çözümler ile kapatmaları beklenen ve risk değerlendirmeleri yaparak, müşterilerin karşılaşabilecekleri riskleri ölçüp, değerlendirmeleri esası ile kurulmuş Broker şirketlerinin Anadolu örgütlenmelerinde eleman ihtiyaçları olduğu ve bu açığı kapatmakta zorlandıklarını görüyor ve izliyorum.

Bence iş tanımlarına en uygun kadrolar, özellikle banka sigortacılığında uzman sigorta şirketlerinde çalışmış, çalışan yönetici ve çalışanlardır. Benzer bir öneriyi, bulunduğu il dışında örgütlenmek isteyecek Acentelere de yapmak mümkün.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir