Çevik (Agile) Yönetim Nedir

Bir süredir Çevik (Agile) Yönetim tabirini çok duymaya başladım.

Uluslararası firmalar  (Allianz Sigorta, NN Hayat ve Emeklilik, vb. gibi) aracılığı ile günlük hayatımıza girip, ulusal firmalar tarafından da ( Fiba Emeklilik ve Hayat gibi) sıkça kullanılmaya başlanıldı.

Yaşım ilerledi, “Acaba yeni yönetim şekilleri ortaya çıkıyor da, ben mi geride kalıyorum?” diye düşünmeye başlayınca konuyu biraz araştırmaya karar verdim.

Ulaştığım verileri sizlerle de paylaşayım istedim.

Çevik (Agile) Yönetimi araştırdığımda ilk olarak Scrum (kol kola girilerek karşı oyuncular ile göğüs göğüse gelerek oynanan bir top oyunu) Teorisi ile karşılaştım.

Sözlük dilinde bir “top oyunu” gibi anlatılsa da iş dünyası için;

Scrum Teorisi: İnsanların karmaşık, öngörülemez ve uyum sağlayabilen sorunlara hitap edebilecekleri mümkün olan en yüksek değerli ürünleri, en yaratıcı şekilde sunabildikleri bir çerçevenin belirlenmesi,

anlamına geliyor.

Biraz daha anlaşılır şekilde açıklamak istersek; iş dünyasında karşılaşılan karmaşık sorunlara, en uygun çözümlerin üretilebilmesi için şirketin farklı birimlerinden minimum 3 ve maksimum 9 kişiden oluşan ekipler oluşturuluyor. (Ne daha az, ne daha fazla) Bu proje ekiplerinden her birisine “Scrum Team” adı veriliyor.

Her bir Proje Ekibinde;

   • Bir “Proje Sahibi”,
   • Bir “Proje Yöneticisi”,
   • Minimum bir kişi, maksimum yedi kişiden oluşan “Proje Geliştiricileri”,

Yer alıyorlar.

   • Proje ekibi kendi içinde tam bir “şeffaflık” içerisinde çalışıyor. (Transparency)
   • Süreç boyunca zaman zaman projenin belirlenen çerçevesi içinde devam edip etmediği “denetleniyor.” (Inspection)
   • Eğer çerçeve dışına çıkılmışsa tekrar proje “çerçevesine geri dönülüyor.”(Adaptation)

Bu çerçevede ve belirlenmiş ve hedeflenmiş zaman dilimlerinde şirket içinde belirlenen karmaşık sorunlara çözüm aranmaya başlanılıyor. Proje Ekibine maksimum bir aylık süre veriliyor. Bu süreye, çok hızlı kısa koşu  yarışı anlamına gelen “Sprint” deniliyor.

Ekip, öncelikle bir araya gelerek bu bir aylık sürenin sonunda ulaşılacak amacı belirliyor. Daha sonra toplanıp, çalışmaya ve projeyi zamanında tamamlayabilmek için “koşmaya” başlıyor.

Bu ekipler, kendileri organize oluyor, sorunun çözümü için hangi teknikleri uygulayacaklarına ve ekip içerisinde görev, sorumlulukları nasıl dağıtacaklarına kendileri karar veriyorlar. Ekibin şirket içerisindeki hiyerarşiden uzak bir “Otonomisi” var.

Proje süresi boyunca cevaplanması beklenen sorular ise çözüm üretilmeye çalışılan karmaşık problem ile ilgili aşağıdaki yanıtları aramak.

 • Neden?
 • Kim?
 • Nasıl?

Farklı farklı organize olmuş bu tarzdaki Proje Ekipleri (“Scrum Team”) aynı anda, departmanlar arası yoğun işbirliği içerisinde şirketin karmaşık problemlerine çözümler ürettikçe Şirket’te topyekün bir ilerleme ve belirlenmiş Şirket Hedeflerinin gerçekleştirilmesine dönük bir hareket ortaya çıkıyor.

Bu yönetim Tarzına da “Çevik (Agile) Yönetim” adı veriliyor.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir