Hepimizin Virüsü Gidince

Belki eğitim geçmişimden kaynaklı; “son 3-4 yıldır Dünya’nın kötü bir yönde gittiğine” dair bir hissim vardı. Açık söyleyeyim, “yeni bir Dünya savaşı geliyor” diye düşünüyordum.

Güç dengeleri değişiyor, bildik dengeler yıkılıyor, her şey hızla tüketiliyor ve mevcut durum, kimseye yetmiyordu.

Dünya savaşı değil ama “Korona Virüsü” hayatımıza girdi.

Başlangıçta lokal görüp, başkalarının başına gelmiş tatsız bir olay diye az önemsediğimiz virüs, hiç beklenmedik şekilde “Hepimizin Virüsü” oldu.

Okumaya devam et “Hepimizin Virüsü Gidince”

Kapadokya’ya Daha Fazla Çin’li Turist

14 Ocak 2020 tarihinde “Nevşehirli Bürokrat ve İş Adamları Derneği’nin- (Nevbiad), Başkanı ve aynı zamanda Mülkiye’den arkadaşım Kazım Tekin’in daveti ile Derneğin İstanbul, Swiss Otel’de düzenlediği yemeğe katıldım.

Bu yemeğin ana teması “Türkiye-Çin Ekonomik ilişkileri” idi.

İki konuşmacıdan;

Çin ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar, “Bir Kuşak, Bir Yol” projesi hakkında, yorumlar dinledik.

Okumaya devam et “Kapadokya’ya Daha Fazla Çin’li Turist”

Hayat Dışı Sigorta Şirketleri Sıralaması Değişiyor

Son günlerde Sigorta Sektörü’nde de yaşanan gelişmeler  nefes kesici;

 • HDI Sigorta’nın önce Liberty ve sonra da Ergo Sigortayı satın alması,
 • Türk Re Reasürans Şirketi’nin kurulması,
 • SEDDK’nın kurulması,
 • Kamu  sigorta şirketlerinin tek çatı altında toplanması kararı,
 • Başka satın alma ve/veya birleşme beklentileri,
 • Bazı etkin banka dağıtım kanallarının yeni dönem sigorta ihaleleri,

derken ilginç bir yeni yıla giriyoruz.

Geçtiğimiz Cuma Günü yapılan açıklama ile üç kamu şirketinin birleştirilmesi çalışmalarının, 2020 Birinci Çeyrek sonuna kadar tamamlanacağı açıklandı.

Bu birleşme ile Hayat ve Emeklilik şirketleri sıralamasında olduğu gibi elementer (Hayat Dışı) sigortacılıkta da sıralama önemli şekilde değişiyor.

Okumaya devam et “Hayat Dışı Sigorta Şirketleri Sıralaması Değişiyor”

Kredi Skoring Sigorta Sektörüne Gelmeli

Sigorta Sektörü, içerideki güncel konuların yoğunluğu ve önceliklendirilme tercihleri nedeniyle öyle gözükmese de bana göre,  Türkiye’de Bankacılık Sektörü’nden sonra en regüle ikinci sektör.

Kanun, Kamu Otoritesi düzenlemeleri, Genel Şartlar, Şirketlerin birlikte veya kendi yaptıkları düzenlemeler, artan ve güçlenen müşteri talepleri, uzun yıllara dayalı tarihi ve de yaşanan tecrübelerden oluşmuş gelenekleriyle,

Sektörün oyun alanı, çok net tanımlı ve sıkı kontrol altında.

Krizlere rağmen GSYH’nın üzerinde büyüme oranlarının Sektöre getirdiği finansal güç ve de sektörün geleceğine dair pozitif beklentiler de düşünülürse, gelecekte de Sektör iyi regüle edilmeye devam edecektir.

Dijitalleşme de son hız devam ediyor. Bir taraftan on-line satış yapan oyuncuların sayısı ve payı artıyor, bir taraftan da geleneksel aracılar kendi işlerini dijital mecralara taşıyorlar.

Özellikle şirketlerin kasko ve trafik hasarlarının yönetimini emek yoğun ortamdan, insansız dijital süreçlere doğru taşınmasına, ilişkin projeleri heyecan verici.

Bazı sigorta şirketlerinin, üniversitelerin ilgili bölümleri ile işbirliği yaparak “Yapay Zeka” uygulamaları ile portföylerini, müşterilerini, hasarlarını, analiz ettiklerini biliyorum. Çalışmalardan çıkan sonuçları da iş yapış şekillerine yansıtıyorlar.

Başlangıçta ufak ufak da olsa zamanla, bu tür teknolojilerin olumlu etkilerini; yeni müşteri kazanımlarında, müşterinin ayrılma kararının erken algılanmasında, müşterilerin en çok hangi konulara hassas olduklarına dair çalışmalar, gelecekteki rekabette Şirketlere önemli avantajlar sağlayacaktır.

Öte yandan, senelerdir bir türlü gerçekleşmediği için, Sektör düzenleyicileri ve oyuncularının potansiyel önemli kazanımlardan vaz geçip, çareyi başka yerlerde aradıklarını da görüyor ve üzülüyorum.

Fiyatlamada, kredi skoring araçlarının kullanımından bahsediyorum.

Bunu yeni hayata geçen SEDDK mı? yoksa TSB’mi? gerçekleştirir bilmiyorum ama Sektöre pek çok incik-boncuk ve de müşterileri hasar anında irite eden uygulamadan daha radikal çözümler sağlayacağını düşünüyorum.

Bankacıların, diğer finans kurumlarının pek çoğunun senelerdir kullandığı Kredi Skoring uygulamaları bir an önce Sektörün de günlük hayatına  alınmalı.

Belki de Trafik Sigortalarında tüm tarafların şikayetçi olduğu, tarife uygulamasına bile gerek bırakmayacak sağlıklı sonuçlara kısa zamanda ulaşılacağına eminim.

Bir an önce geliştirilmesi gereken bir diğer konunun da Trafik Kazaları’na ilişkin özellikle Emniyet Genel Müdürlüğü ile on-line veri paylaşımının sağlanabilmesi. Örnek mi? Kaza Tespit tutanaklarının ölüm ve yaralanmalı kazalarda on-line olarak sigorta şirketlerine (belki TSB veya başka bir ortak yapı üzerinden) aktarılması gibi eminim pek çok veri, hali hazırda mevcuttur.

Böylece doğru müşteriler doğru fiyatlanabilir. Kötü niyetli kişiler sistemden ayıklanır ve de daha sağlıklı fiyat politikaları ile daha fazla müşteriye ulaşılabilir.

Bir diğer konu da; Yapay Zeka uygulamaları ile müşteri hareketlerinin analizinin yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum. Müşterinin birey birey farklı hareketlerinin ölçülüp, ihtiyaçlarının doğru tespiti ve sistem veya şirket dışına kaçışının önlenmesi ve hatta farklı müşteri havuzlarında yapılacak değerlendirmeler ile sigorta poliçesi sahibi müşteri adedinin artırılması gerekir. Özellikle Sağlık branşında gidilecek çok büyük potansiyel ve ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

Bu tarz davranış analizleri bankalar tarafından uzun zamandır yapılıyor. İkinci en regüle sektörde neden olmasın?

Sorunumuz Farklıymış

Benim lise eğitim yıllarımda (1981-1984);

 • Dünya nüfusunun hızla arttığı,
 • Nüfus artışı nedeniyle tarıma ayrılan toprakların bölündüğü,
 • Kırsal kesimde yaşayan ve nüfusları hızla artan insanlara bölünen bu toprakların yetmediği,
 • Köyden kente hızla göçlerin gerçekleştiği,
 • Gelişmiş ülkelerde kentli nüfusunun fazla, gelişmekte olan ülkelerde ise kırsal kesim nüfusunun fazla olduğu,
 • Ülkelerin ekonomik kalkınmaları için nüfus artış hızının düşmesi gerektiği,

anlatılır, okullarda öğretilirdi.

Hatta, ülke olarak yeterince gelişememizin en temel nedeni olarak, kırsal kesim nüfusunun aşırı doğurganlığı ve fazlalığı gösterilirdi.

Son 30-40 yılda ülkemizde de köyden kente göç oldu, nüfus içerisinde kentlerde yaşayanların oranı arttı.

….

Aldığımız bu temel eğitimlerin etkisi ile Dünya’daki hızlı nüfus artışı neticesinde,  gelecek kuşakların “mevcut kaynakların yetersizliği” problemi ile karşılaşacaklarını düşünürken, geçtiğimiz günlerde okuduğum bir makalede;

İnsanlık olarak  yakın gelecekteki sorunumuzun; “hızla artan nüfus değil, tam tersine azalan ve yaşlanan nüfus olacağını” öğrenince, şok oldum. Okumaya devam et “Sorunumuz Farklıymış”

Son On Yılda Türkiye’de Banka Sigortacılığı Gelişimi

Sigortalı sayısının artışı, sigorta şirketlerinin aktiflerinin büyümesi, karlılık ve en önemlisi de tahsilat sorunu olmadan sigorta şirketlerinin nakit akışlarının güçlenmesi için banka sigortacılığının (banka dağıtım kanalları kullanılarak sigorta ürünlerinin satılması)  önemli olduğunu uzun yıllardır ifade ediyorum.

Bankasürans satışları  ile bilançosu’nu, nakit akışını güçlendiren sigorta şirketleri hem karlılıklarını artırıyorlar ve hem de diğer dağıtım kanallarına (broker, acenta, online gibi) daha güçlü hizmet verebilmek için ihtiyaç duydukları alt yapı (teknoloji, eğitim, nitelikli insan kaynağı, reklam vb. gibi) yatırımlarına kaynak sağlayabiliyorlar.

Bir çalışmamız sırasında son on yılda Türkiye’de hayat dışı (non-life) bankasürans nasıl gelişti? diye bakma fırsatımız oldu. Okumaya devam et “Son On Yılda Türkiye’de Banka Sigortacılığı Gelişimi”

Şu Sıra Ne Yapıyorum

Bir önceki şirketimin önce  genel müdürlük ve daha sonra da yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldıktan sonra neler yapıyorsun? diye soran arkadaşlar var.

Okumaya devam et “Şu Sıra Ne Yapıyorum”

Çevik (Agile) Yönetim Nedir

Bir süredir Çevik (Agile) Yönetim tabirini çok duymaya başladım.

Uluslararası firmalar  (Allianz Sigorta, NN Hayat ve Emeklilik, vb. gibi) aracılığı ile günlük hayatımıza girip, ulusal firmalar tarafından da ( Fiba Emeklilik ve Hayat gibi) sıkça kullanılmaya başlanıldı.

Yaşım ilerledi, “Acaba yeni yönetim şekilleri ortaya çıkıyor da, ben mi geride kalıyorum?” diye düşünmeye başlayınca konuyu biraz araştırmaya karar verdim.

Ulaştığım verileri sizlerle de paylaşayım istedim.

Okumaya devam et “Çevik (Agile) Yönetim Nedir”

Arabamı Kişiselleştirir misiniz?

Önce radyo ve TV daha sonra internet vasıtasıyla bilgi akışı o denli hızlandı ki neredeyse Dünya nüfusunun tamamı aynı kıyafetleri giymeye, aynı gıdaları tüketmeye, aynı filimleri seyretmeye başladı.

Sonuç: Neredeyse tüm Dünya vatandaşları fiziki görünümleri ile “aynı‘laştı”. Okumaya devam et “Arabamı Kişiselleştirir misiniz?”

Deri, Vinleks Koltuk Sigara Yanığı Onarım Ustası (Kısmi Konuk Yazar: Talat Usta – Auto King Akademi Eğitmeni)

Geçtiğimiz yıl arabamdaki deri koltuklardan bir tanesinde sigara yanığı nedeniyle oluşan küçük bir hasarın onarımı için interneti araştırdım.

Bir sürü araç koltuk tamiri yapan usta ile telefon ile görüştüm. Ne zaman ki koltuğum deri dediysem; “Deri onarımı yapamıyoruz” diyerek beni püskürttüler. Acaba, arabamın arka koltuğunu komple mi yeniden kaplatsam diye düşünürken sonunda arabayı satmaya karar verdim. (Elbette sadece küçük deri yanığı nedeniyle değil.  Araç 10 yaşına basmıştı ve artık sigorta bile alamayacaktım.)

Okumaya devam et “Deri, Vinleks Koltuk Sigara Yanığı Onarım Ustası (Kısmi Konuk Yazar: Talat Usta – Auto King Akademi Eğitmeni)”