Sigorta Ürünlerinde Rekabet Sektörü Geliştirir

Bazı sigorta ürünlerinin poliçelerini sınırlı sayıda (bir ya da iki) sigorta şirketi düzenliyor. Çok sayıda şirketin lisansının olması, pazarda belirli bir tutarın üzerinde işlerde, teminat verebilen bir-iki şirketin olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Örnek: D&O Directors and Officers veya Türkçe kullanımı ile “Yönetici Sorumluluk Sigortası”.

ilk Yönetici Sorumluluk sigorta (D&O) tanımını Wikipedia’dan aldım ki, ürünün Global pazarda tam anlamını bulalım.

Buna göre Yönetici Sorumluluk sigorta (D&O) poliçesi;

Yöneticiler ve memurlar yükümlülüğü Sigorta (genellikle “D&O” olarak adlandırılır), bir şirketin yöneticilerine ve memurlarına ya da kuruluşun kendisine, zarar durumunda tazminat (geri ödeme) veya savunma masraflarının ilerlemesi durumunda ödenecek sorumluluk sigortasıdır. Sigortalı, yöneticiler ve memurlar olarak kapasitelerinde hatalı davranışlar iddiasıyla getirilen yasal işlem sonucunda böyle bir zarara uğramaktadır. Bu kapsam, cezai ve düzenleyici soruşturmalar / yargılamalardan kaynaklanan savunma maliyetlerini de kapsayabilir; aslında, çoğu zaman aynı anda yönetmenlere / memurlara karşı hukuk ve ceza davaları açılmaktadır. Bununla birlikte, kasıtlı yasa dışı eylemler tipik olarak D&O politikaları kapsamında değildir.

Şirketin kendi yükümlülüklerini ve şirketin yöneticileri ve memurları için kişisel yükümlülükleri kapsayan daha geniş yönetim sorumluluk sigortası ile yakından ilişkilidir.

26 Mayıs 2013 tarihli ve 28658 sayı ile yayınlanan Yönetici Sorumluluk Genel Şartları’nda ise şu şekilde yer veriliyor.

Sigortanın Konusu
Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki
faaliyeti ifa ederken;
a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veya
b) Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı ileri sürülebilecek taleplere karşı sözleşmede belirtilen miktara kadar isteme ilişkin makul giderleri de içerecek şekilde teminat verilir. Taraflar, (a) ve (b) bendlerinden birini içerecek şekilde sözleşme yapabilecekleri gibi, her ikisini içerecek şekilde de sözleşme yapabilir.
Sigortalının işletmesi ile ilgili sorumluluğu için yaptırılmışsa, sözleşmede aksine hüküm yoksa bu sigorta, sigortalının temsilcisi ile işletmenin veya işletmenin bir kısmının yönetiminde, denetiminde ve işletmede çalıştırılan kişilerin sorumluluğunu da karşılar.
deniliyor.

Yönetici Sorumluluk sigorta (D&O) poliçelerine kim ihtiyaç duyuyor ve satın alıyor?

Geçmiş dönemde, Private Equity şirketlerinde Yönetici olarak görev yaptım.

PE’ler, farklı yatırımcıların katılımı ile oluşturdukları fonları, kuruluş sözleşmelerinde belirlenen sektörlere ve belirli tutar aralıklarında yatırım yapan şirketler. Fon şirketi adına bu şirketleri yöneten Director’ler de başkalarının yatırımlarını (paralarını), yönetirlerken, yönetsel nedenlerden kaynaklı, bireysel sorumluluk almak istemiyorlar.

Yönetici Sorumluluk sigorta (D&O) poliçeleri, tam da bu ihtiyacı örtüyor.

Aynı şekilde, finans kurumları, kurumsal ve uluslararası şirketler de Yönetim Kurulu Üyeleri ve şirkette görevde bulunan imza yetkili yöneticilerine bu poliçeleri almayı tercih ediyorlar.

Dünya’da ekonomi kötü gider, reasürans piyasası daralır, pazarda maliyetler artar, işlerinizin cirosu büyür, şirketinizin kar’ı artar veya olmadı zararı artar, her sene mutlaka bir neden bulunur ve bu ürünlerin fiyatları bir şekilde artırılır.

Duyuyorum ki bu sene de Covid-19’un pazardaki negatif etkileri nedeniyle, ürünün fiyatları fahiş seviyede artacakmış.

Öte yandan, uzun yıllardır görev yaptığım veya yakından takip ettiğim sigorta sektöründe; Türkiye’de Yönetici Sorumluluk sigorta (D&O) poliçesinden hasar alan kimseyi görmedim, duymadım. Muallak hasarlarda bekleyen tutarlardan bahsetmiyorum.- (var da ben bilmiyorsam özür)  –

Ama, şu veya bu nedenle maliyetler arttı denilip, genellikle Döviz cinsinden düzenlenen poliçe primleri, piyasadaki faiz getirisinin de ötesinde her sene artıyor. Çünkü rekabet yok. Neredeyse tekelleşmiş bir Pazar.

Yeni kurulan “Devlet Destekli Alacak Sigortası” şirketi veya Birleşik Kamu Sigorta şirketi acaba, Türkiye pazarından başlayarak ve yakın coğrafyaya genişletilecek bir pazarlama stratejisi ile Yönetici Sorumluluk sigorta (D&O) poliçesi düzenlemek suretiyle, piyasaya rekabet getirse, bu poliçeleri biraz daha yaygınlaştırıp,  müşteri tarafından gerçekten kullanılır,  (hasar ödemeleriyle) bir ürün haline getirse, güzel olmaz mı?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir